1 КУРС

Дата 123 223_1 223_2 323 523 723  
17.06.24 1 Математика   История   химия       информатика   физика  
2 Математика   химия   история       информатика   физика  
3 Физика   Информатика   математика   химия   математика      
4 физика   математика       химия   математика      
18.06.24 1 математика   история   химия       Информатика   физика  
2 физика   химия   история   математика   информатика   математика  
3             химия   математика      
4             химия          
19.06.24 1         Химия      

Экзамен

информатика

Экзамен

физика

2         Химия      
3                
4                
20.06.24 1

Экзамен

физика

       

Экзамен

химия

    математика  
2             математика  
3 Химия       математика      
4 Химия       математика      
21.06.24 1 математика      

Экзамен

химия

математика          
2 математика       математика          
3